Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2017-006 / 11-07-2017 г.

"Извършване на авторски надзор на обект рекултивация на РДНО - за общините Силистра, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница-гр. Силистра – клетка 1"

Дата на публикуване:
11-07-2017 г. - Решение за откриване на процедура
10-08-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
10-08-2017 г. - ДОГОВОР №2017-059-У
10-08-2017 г. - Приложение № 1
10-08-2017 г. - Приложение № 2

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2017-005 / 23-06-2017 г.

Изготвяне на проект и осъществяване на авторски надзор на "Язовирна каскада обхващаща три свързани язовира, намиращи се на територията на селата - Ценович, Бабук и Калипетрово''

Дата на публикуване:
23-06-2017 г. - Решение за откриване на процедура
01-09-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
01-09-2017 г. - Договор №2017-061-У от 02.08.2017 г.

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2017-004 / 01-06-2017 г.

"Извършване на авторски надзор на обект рекултивация на РДНО - за общините Силистра, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница"

Дата на публикуване:
01-06-2017 г. - Решение за откриване №ЗК-978 от 01.06.2017 г.
03-07-2017 г. - Решение за прекратяване
04-07-2017 г. - Заповед № ЗК-1146 от 04.07.2017 г.
10-07-2017 г. - Обявление за възложена поръчка

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2017-003 / 12-04-2017 г.

Доставка на хранителни продукти - пакетирани стоки за детски ясли и детска кухня при Община Силистра

Дата на публикуване:
12-04-2017 г. - Решение №ЗК-694 от 12.04.2017 г.
09-05-2017 г. - Протокол
09-05-2017 г. - Доклад
09-05-2017 г. - Решение №ЗК-822 от 09.05.2017 г.
25-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2017-002 / 06-03-2017 г.

Упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. св. Кирил и Методий" и Детска ясла "Здравец", гр. Силистра"

header 377
    по обособени позиции:
  • ОП 1 - ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" и ПГСУАУ "Атанас Буров
  • ОП 2 - ДЯ "Здравец"
Дата на публикуване:
07-03-2017 г. - Решение за откриване на процедура
27-04-2017 г. - Решение за прекратяване
18-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
22-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
22-05-2017 г. - Договор
22-05-2017 г. - Приложение към договор
25-05-2017 г. - Обявление за изменения или допълнителна информация

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2017-001 / 06-03-2017 г.

Извършване на авторски надзор на обект "Реконструкция и рехабилитация на площад "Албена" в изпълнение на проект "Реконструкция и рехабилитация на площад "Албена" – гр. Силистра"

Дата на публикуване:
06-03-2017 г. - Решение за откриване на процедура
04-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
04-05-2017 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0003-C01-U-05
04-05-2017 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0003-C01-U-05
23-05-2018 г. - Приключване на договор

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2016-006 / 23-12-2016 г.

Актуализация на проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация Силистра и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта"

Дата на публикуване:
23-12-2016 г. - Покана
23-12-2016 г. - Решение
23-12-2016 г. - Образци и приложения
09-01-2017 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-17 от 04.01.2017 г.
09-01-2017 г. - Протокол
09-01-2017 г. - Решение №ЗК-58 от 09.01.2017 г.
23-01-2017 г. - Договор №2017-004-У
23-01-2017 г. - Приложения към Договор №2017-004-У

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2016-005 / 29-11-2016 г.

Ремонт на дворове на ДЯ "Детска радост" и ДЯ "Ален мак", и ремонт на ограда на ДЯ "Бодра смяна"

Дата на публикуване:
29-11-2016 г. - Покана
29-11-2016 г. - Решение
14-12-2016 г. - Протокол №1
14-12-2016 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-1895 от 07.12.2016 г.
14-12-2016 г. - Решение №ЗК-1943 от 14.12.2016 г.
13-01-2017 г. - Договор №2016-037-С
13-01-2017 г. - Приложения към Договор №2016-037-С
13-01-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
25-05-2017 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2016-004 / 31-10-2016 г.

Преработка на Работен инвестиционен проект

Зона за интервенция №1: "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на ул. "Симеон Велики" и прилежащи тротоари и зелени площи", която е част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива: Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики"

Дата на публикуване:
Решение
Покана
10-11-2016 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-1706 от 03.11.2016 г.
10-11-2016 г. - Протокол
10-11-2016 г. - Решение №ЗК1735 от 09.11.2016 г.
06-12-2016 г. - Договор №2016-072-У
06-12-2016 г. - Приложения към Договор №2016-072-У
09-12-2016 г. - Обявление за възложена поръчка
12-01-2017 г. - Обявление за приключване на договор

123Общо страници: 3