Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2019-001 / 05-02-2019 г.

Авторски надзор по проект - Водопроводна връзка до напоителна система на пл. "Албена" от сондажен кладенец в Дунавски парк

Дата на публикуване:
05-02-2019 г. - Решение за откриване
05-03-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
05-03-2019 г. - Договор №2019-У-015

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2018-010 / 09-11-2018 г.

Доставка и монтаж на съоръжения за игра и паркови елементи за детски площадки на открито на територията на гр. Силистра по обособени позиции

ОП 1 - Доставка и монтаж на съоръжения за игра

ОП 2 - Доставка и монтаж на паркови елементи

Дата на публикуване:
09-11-2018 г. - Решение за откриване на процедура
06-12-2018 г. - Протокол № 1
06-12-2018 г. - Протокол № 2
06-12-2018 г. - Протокол № 3
06-12-2018 г. - Доклад
06-12-2018 г. - Решение за определяне на изпълнител
21-01-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
21-01-2019 г. - Договор № 2018-Д-043 от 19.12.2018 г.
21-01-2019 г. - Приложения към Договор № 2018-Д-043 от 19.12.2018 г.
21-01-2019 г. - Договор № 2018-Д-044 от 19.12.2018 г.
21-01-2019 г. - Приложения към Договор № 2018-Д-044 от 19.12.2018 г.

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2018-008 / 03-09-2018 г.

Авторски надзор по проект – "Авторски надзор за обект - Изграждане на канализация и реконструкция на водопровод по ул. "Константин Иречек", гр. Силистра"

Дата на публикуване:
03-09-2018 г. - Решение за откриване
19-10-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
19-10-2018 г. - Договор №2018-У-061

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2018-007 / 03-09-2018 г.

Авторски надзор по проект – "Преустройство, основен ремонт, реконструкция и пристройка на спортна зала "Дръстър", гр. Силистра"

Дата на публикуване:
03-09-2018 г. - Решение за откриване
24-10-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
24-10-2018 г. - Договор №2018-У-063

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2018-006 / 22-08-2018 г.

Актуализация на работен проект "Основен ремонт и обзавеждане на Детска ясла №1 Здравец"

Дата на публикуване:
22-08-2018 г. - Решение за откриване
19-10-2018 г. - Oбявление за възложена поръчка
19-10-2018 г. - Договор №2018-У-064

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2018-005 / 06-08-2018 г.

Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза технически проект на обект "Система за споделени велосипеди – алтернатива на публичния транспорт", град Силистра

във връзка с изпълнение на проект "Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра", проектен код ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020

Дата на публикуване:
06-08-2018 г. - Решение за откриване
17-09-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
17-09-2018 г. - Договор №2018-У-057

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2018-003 / 20-06-2018 г.

Авариен ремонт на покрива на административна сграда на стадион "Луи Айер" – гр. Силистра

Дата на публикуване:
20-06-2018 г. - Решение за откриване на процедура
01-08-2018 г. - Решение за откриване
01-11-2018 г. - Решение за откриване на поръчката
01-11-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
01-11-2018 г. - Договор №2018-С-014
30-01-2019 г. - Обявление за възложена поръчка

123456Общо страници: 6