Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2017-008 / 07-03-2017 г.

Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра

във връзка с реализацията на проект по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
10-03-2017 г. - Решение
10-03-2017 г. - Обявление
10-03-2017 г. - Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП / ВхК-1266#2 от 06.03.2017 г.
13-03-2017 г. - Документация
13-03-2017 г. - Образци и приложения
20-03-2017 г. - Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП / ВхК-2157 от 17.03.2017 г.
09-05-2017 г. - Протокол №1
18-05-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
01-06-2017 г. - Протокол № 2
01-06-2017 г. - Протокол № 3
01-06-2017 г. - Доклад
01-06-2017 г. - Решение №ЗК-984 от 01.06.17г
17-07-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
17-07-2017 г. - Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-S-01
17-07-2017 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-S-01

Открита процедура / №ОТПР-2017-007 / 06-03-2017 г.

Доставка на оборудване и обзавеждане по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", гр. Силистра"

header 375
  по обособени позиции:
 • ОП 1 - Мебели
 • ОП 2 - Дребни изделия
 • ОП 3 - Черна, бяла и дребна техника
 • ОП 4 - Компютърна конфигурация
 • ОП 5 - Мека мебел
 • ОП 6 - Професионално оборудване
 • ОП 7 - Метални стелажи, шкафове
 • ОП 8 - Щори
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
07-03-2017 г. - Решение
08-03-2017 г. - Обявление
08-03-2017 г. - Документация
08-03-2017 г. - Образци и приложения
10-03-2017 г. - Съобщение за техническа грешка
10-03-2017 г. - Образци - НОВИ
17-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1984#1 от 17.03.2017 г.
17-03-2017 г. - Образец № 6.1. - НОВ
21-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2143#1 от 21.03.2017 г.
22-03-2017 г. - Съобщение за техническа грешка
23-03-2017 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
27-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2302#1 от 27.03.2017 г.
04-04-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2607#1 от 04.04.2017 г.
25-07-2017 г. - Протокол № 1
25-07-2017 г. - Протокол № 2
25-07-2017 г. - Протокол № 3
25-07-2017 г. - Протокол № 4
25-07-2017 г. - Протокол № 5
25-07-2017 г. - Доклад
25-07-2017 г. - Решение за прекратяване на процедура № ЗК-1257/25.07.2017 г.
25-07-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1258/25.07.2017 г.
14-08-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
13-09-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1524/13.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
09-10-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-10/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-10/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-11/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-11/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-12/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-12/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-13/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-13/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-14/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-14/07.09.2017 г.
29-11-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
29-11-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-15 от 26.10.2017 г.
29-11-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-15 от 26.10.2017 г.

Открита процедура / №ОТПР-2017-006 / 01-03-2017 г.

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ "Добруджа"

Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. по обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1: "Доставка и монтаж на оборудване"
 • Обособена позиция № 2: "Доставка и монтаж на обзавеждане"
Дата на публикуване:
06-03-2017 г. - Решение
06-03-2017 г. - Обявление
06-03-2017 г. - Документация
06-03-2017 г. - Образци и приложения
24-03-2017 г. - Отговор на запитване с Вх. №К-2351 от 23.03.2017 г.
12-05-2017 г. - Протокол №1
12-05-2017 г. - Протокол №2
12-05-2017 г. - Доклад
12-05-2017 г. - Решение №ЗК-853 от 12.05.2017 г.
05-07-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
05-07-2017 г. - Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-D-01
05-07-2017 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-D-01
05-07-2017 г. - Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-D-02
05-07-2017 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-D-02

Открита процедура / №ОТПР-2017-005 / 21-02-2017 г.

Изпълнение на Строително монтажни работи по проект "Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра"

header 369

Договор BG16RFOP001-1.031-0003-C01, по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020"

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
24-02-2017 г. - Решение за откриване на процедура
24-02-2017 г. - Обявление
24-02-2017 г. - Документация
24-02-2017 г. - Образци и приложения
06-03-2017 г. - Отговор на запитвания с Вх.К№-1613 от 02.03.2017 г. и Вх.К№-1642 от 02.03.2017 г.
10-03-2017 г. - Отговор на запитвания с Вх.К№-1780 от 07.03.2017 г., Вх.К№-1786 от 07.03.2017 г., Вх.К№-1822 от 08.03.2017 г., Вх.К№-1861 от 09.03.2017 г. и Вх.К№-1881 от 10.03.2017 г.
13-03-2017 г. - Отговор на запитвания с Вх.К№-1940 от 13.03.2017 г. и Вх.К№-1957 от 13.03.2017 г.
20-03-2017 г. - Отговор на запитване с Вх.К№-2037 от 14.03.2017 г.
10-04-2017 г. - протокол 1 СМР
20-04-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
27-04-2017 г. - Протокол №2
27-04-2017 г. - Протокол №3
27-04-2017 г. - Оценителна таблица
27-04-2017 г. - Доклад
27-04-2017 г. - Решение №ЗК-743 от 26.04.2017 г.
15-06-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
15-06-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01- S -01
15-06-2017 г. - Приложение № 1
15-06-2017 г. - Приложение № 2
23-05-2018 г. - Обявление за приключване на договор

Открита процедура / №ОТПР-2017-004 / 20-02-2017 г.

СМР по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ДЯ "Здравец"

header 368

ОП 1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" и ПГСУАУ "Атанас Буров"

ОП2 ДЯ "Здравец"

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
20-02-2017 г. - Решение за откриване на процедура № ЗК-371/20.02.2017 Г.
23-02-2017 г. - Обявление за поръчка в РОП
23-02-2017 г. - Образци и приложения
23-02-2017 г. - Приложение №1 - Технически спецификации (ZIP - 1.32 GB)
23-02-2017 г. - Документация
06-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1563#1 от 06.03.2017 г.
06-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1637#1 от 06.03.2017 г.
07-03-2017 г. - Становище по осъществен контрол от АОП по чл. 232 от ЗОП - І етап
07-03-2017 г. - Окончателно становище по осъществен контрол от АОП по чл.232 от ЗОП - ІІ етап
10-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1765#1 от 07.03.2017 г.
13-03-2017 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
13-03-2017 г. - Документация - променена
13-03-2017 г. - Образци и приложения - НОВИ
20-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2039#1 от 20.03.2017 г.
20-03-2017 г. - Детайл към въпрос № 2 към Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2039#1 от 20.03.2017 г.
20-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2118#1 от 20.03.2017 г.
11-04-2017 г. - Пояснение за прилагане на чл.101, ал.8 от ЗОП
24-04-2017 г. - Пояснение за отваряне на оферти
24-04-2017 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
28-04-2017 г. - Решение за прекратяване на процедура
03-05-2017 г. - Протокол № 1
03-05-2017 г. - Протокол № 2
18-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
07-06-2017 г. - Съобщение за отваряне на ценовите предложения
28-06-2017 г. - Протокол № 3
28-06-2017 г. - Протокол № 4
28-06-2017 г. - Протокол № 5
28-06-2017 г. - Протокол № 6
28-06-2017 г. - Доклад
28-06-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1118/28.06.2017 г
25-08-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
25-08-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-S-07 от 27.07.2017 г.
25-08-2017 г. - Приложения (ZIP ~ 635 MB)

Открита процедура / №ОТПР-2017-003 / 17-02-2017 г.

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Реконструкция и рехабилитация на площад "Албена" – гр. Силистра"

header 367

Договор BG16RFOP001-1.031-0003-C01, по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", Процедура BG16RFOP01-1.001-039

по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Изработка и доставка на рекламни и информационни материали, включени в списъка по чл.12, ал. 1 , т. 1 от Закона за обществени поръчки;

Обособени позиция № 2- Изработка, доставка и монтаж на билборд, обяснителна табела и рол банер;

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
20-02-2017 г. - Решение за откриване на процедура
20-02-2017 г. - Обявление
20-02-2017 г. - Документация
20-02-2017 г. - Образци и приложения
04-05-2017 г. - Протокол №1
04-05-2017 г. - Протокол №2
04-05-2017 г. - Протокол №3
04-05-2017 г. - Доклад на комисия
04-05-2017 г. - Решение №ЗК-806 от 04.05.2017 г.
01-06-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
01-06-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01- U-06
01-06-2017 г. - Приложение към Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01- U-06
01-06-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01- U-07
01-06-2017 г. - Приложение към Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01- U-07
12-01-2018 г. - Обявление за приключил договор
11-05-2018 г. - Обявление за приключване на договор

Открита процедура / №ОТПР-2017-002 / 18-01-2017 г.

Избор на изпълнител за информация и комуникация по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", гр. Силистра"

header 366
  по обособени позиции:
 • ОП 1 - Изработка, доставка и монтаж на информационни материали
 • ОП 2 - Изработка и доставка на стоки, включени в списъка по чл.12, ал.1 от ЗОП
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
18-01-2017 г. - Решение за откриване на процедура
23-01-2017 г. - Обявление в РОП
23-01-2017 г. - Обявление в ОВ на ЕС
23-01-2017 г. - Документация
23-01-2017 г. - Образци и приложения
19-05-2017 г. - Протокол № 1
19-05-2017 г. - Протокол № 2
19-05-2017 г. - Протокол № 3
19-05-2017 г. - Протокол № 4
19-05-2017 г. - Протокол № 5
19-05-2017 г. - Протокол № 6
19-05-2017 г. - Доклад
19-05-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-892/19.05.2017 г.
31-07-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
31-07-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-U-05/30.06.2017 г.
31-07-2017 г. - Приложения към Договор№ BG16RFOP001-1.031-0001-C01-U-05/30.06.2017 г.
31-07-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-U-06/30.06.2017 г.
31-07-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-U-06/30.06.2017 г.

Открита процедура / №ОТПР-2017-001 / 16-01-2017 г.

Избор на изпълнител за информация и комуникация по проект "Предоставяне на качествено образование, чрез модернизиране на ПЗГ "Добруджа""

по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Изработка на информационни и промоционални материали";
 • Обособена позиция №2: "Изработка на информационни брошури".
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
19-01-2017 г. - Обявление
19-01-2017 г. - Решение №ЗК-96 от 16.01.2017 г.
19-01-2017 г. - Документация
19-01-2017 г. - Образци и приложения
26-01-2017 г. - Отговор на запитване с Вх.К№-678 от 25.01.2017 г.
01-02-2017 г. - Отговор на запитване с Вх.К№-772 от 30.01.2017 г.
01-02-2017 г. - Отговор на запитване с Вх.К№-773 от 30.01.2017 г.
13-03-2017 г. - Протокол №1
20-03-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
10-04-2017 г. - Протокол №2
10-04-2017 г. - Протокол №3
10-04-2017 г. - Протокол №4
10-04-2017 г. - Доклад от 10.04.2017 г.
10-04-2017 г. - Решение №ЗК-670 от 10.04.2017 г.
09-06-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
09-06-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-02
09-06-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-02
09-06-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-03
09-06-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-03

Открита процедура / №ОТПР-2016-011 / 24-11-2016 г.

Ремонтни дейности в ЦНСТ ВХУИ

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
24-11-2016 г. - Решение
25-11-2016 г. - Обявление в РОП
25-11-2016 г. - Обявление в ОВ на ЕС
25-11-2016 г. - Документация
25-11-2016 г. - Образци и приложения
04-01-2017 г. - Протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
04-01-2017 г. - Доклад за резултатите от работата на комисия
04-01-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-18/04.01.2017 г.
19-01-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
19-01-2017 г. - Договор № 2017-001-С от 13.01.2017 г.
19-01-2017 г. - Приложения към Договор № 2017-001-С от 13.01.2017 г.
02-02-2017 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2016-010 / 22-11-2016 г.

Закриване и рекултивация на клетка 1 /едно/ от регионално депо за неопасни отпадъци на общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Ситово, Дулово и Главиница

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
22-11-2016 г. - Решение
24-11-2016 г. - Обявление
08-12-2016 г. - Отговор на запитване с Вх.К№11160 от 07.12.2016 г.
12-12-2016 г. - Отговор на запитване с Вх.К№11242 от 12.12.2016 г.
16-12-2016 г. - Отговор на запитване с Вх.К№11399 от 15.12.2016 г.
19-12-2016 г. - Отговор на запитване с Вх.К№11471 от 16.12.2016 г.
09-01-2017 г. - Протокол №1
16-03-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
27-03-2017 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-2026 от 28.12.2016 г. и изменена със Заповед №ЗК-131 от 19.01.2017 г.
27-03-2017 г. - Протокол №2
27-03-2017 г. - Протокол №3
27-03-2017 г. - Решение №ЗК-604 от 27.03.2017 г.
25-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
25-05-2017 г. - Договор №2017-004-С
25-05-2017 г. - Приложение към Договор №2017-004-С

12345Общо страници: 5