Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Пазарна консултация / №ПАЗКС-2020-001 / 24-02-2020 г.

Основен ремонт и обновяване на сградата на ДТ "Сава Доброплодни", внедряване на мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда в УПИ VIII, кв.1, ПИ 66425.500.3698 по КК и КР, ул. "Симеон Велики" 48, гр. Силистра

Дата на публикуване:
24-02-2020 г. - Покана
24-02-2020 г. - Образци и приложения
23-03-2020 г. - Съобщение