Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2013-048 / 30-09-2014 г.

Доставка на осолен пясък за населените места в Община Силистра, Кметство с. Айдемир и Кметство с. Калипетрово за 2013 - 2014 година

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9020603