Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2013-047 / 30-09-2014 г.

Упражняване на независим строителен надзор в строителството по изпълнение на проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра"

header 140
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9020483
02-10-2013 г. - Отговор на запитване с Вх.К-2844 / 01.10.2013 г.