Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2013-052 / 30-09-2014 г.

Изготвяне на инвестиционен проект за Премахване на стоманена пасарелка и функционално преустройство на пешеходен подлез под улица "Гено Чолаков" град Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9022907