Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-001 / 25-05-2016 г.

Извършване на наземна обработка срещу комари на зелени площи на територията на община Силистра и доставка на препарат против комари

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
08-06-2016 г. - Протокол
14-06-2016 г. - Договор №2016-033-У
14-06-2016 г. - Приложения към Договор №2016-033-У