Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-004 / 22-06-2016 г.

Предоставяне на застрахователни услуги: Застраховка "Злополука" на служители от отдел "Инспекторат" при община Силистра

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
05-07-2016 г. - Протокол