Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-005 / 26-07-2016 г.

Предоставяне на застрахователни услуги: Групова застраховка "Трудова злополука" на служители от РПСОВ - Силистра

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
03-08-2016 г. - Заповед №ЗК-1254 от 03.08.2016 г.
03-08-2016 г. - Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
10-08-2016 г. - Протокол
19-09-2016 г. - Полица по застрахователен договор №65000442