Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-006 / 02-08-2016 г.

Доставка на оборудване

по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1: Оборудване с видеотехника на класни стаи и кабинети в СОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Силистра
  • Обособена позиция №2: Доставка на лаптоп
Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7072/05.08.2016 г.
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7083/05.08.2016 г.
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7087/05.08.2016 г.
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7094/05.08.2016 г.
16-08-2016 г. - Протокол по чл. 97, ал.4 от ППЗОП
25-08-2016 г. - Договор № 2016-044-Д от 25.08.2016 г.
25-08-2016 г. - Приложения към Договор № 2016-044-Д от 25.08.2016 г.
25-08-2016 г. - Договор № 2016-045-Д от 25.08.2016 г.
25-08-2016 г. - Приложения към Договор № 2016-044-Д от 25.08.2016 г.