Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-007 / 23-08-2016 г.

Доставка чрез закупуване на автомобил втора употреба за нуждите на "Домашен социален патронаж"

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
31-08-2016 г. - Заповед № ЗК-1393 от 31.08.2016 г.
21-09-2016 г. - Протокол
03-10-2016 г. - Договор №2016-046-Д