Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-008 / 09-11-2016 г.

Избор на изпълнител за установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ул. "Симеон Велики", гр. Силистра

по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №4;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №6;
 • Обособена позиция №2
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №8;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" №6;
 • Обособена позиция №3
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №9;
 • Обособена позиция №4
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №10;
 • Обособена позиция №5
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №15.
Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
30-11-2016 г. - Протокол №1
30-11-2016 г. - Протокол №2
02-12-2016 г. - Допълнение към Протокол №2
19-12-2016 г. - Протокол №3