Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2017-017 / 11-08-2017 г.

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми, по обособени позиции

Обособена позиция № 1, включваща линии:

 1. Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 2 - Силистра - Айдемир, кв. "Татарица"
 2. Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 2А - Силистра - Айдемир, кв. "Татарица"

Обособена позиция № 2, включваща линия:

 1. Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 20 - Силистра - Иширково

Обособена позиция № 3, включваща линии:

 1. Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 25 - Силистра - Бабук
 2. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Алфатар, МР № СС-01-006

Обособена позиция № 4, включваща линии:

 1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Боил, МР № СС-01-045
 2. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Боил, МР № СС-01-044

Обособена позиция № 5, включваща линия:

 1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Гарван, МР № СС-01-046
 2. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Гарван, МР № СС-01-048

Обособена позиция № 6, включваща линии:

 1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Дулово, МР № СС-01-017
 2. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Дулово, МР № СС-01-021

Обособена позиция № 7, включваща линия:

 1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Дулово, МР № СС-01-018
 2. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Дулово, МР № СС-01-020

Обособена позиция № 8, включваща линия:

 1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Зарица, МР № СС-01-043

Обособена позиция № 9, включваща линии:

 1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Тутракан, МР № СС-01-041
 2. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Осен, МР № СС-01-035

Обособена позиция № 10, включваща линия:

 1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна - Силистра, МР № 19301

Обособена позиция № 11, включваща линия:

 1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Шумен, МР № 19101
Дата на публикуване:
14-08-2017 г. - Решение за откриване на процедура
14-08-2017 г. - Обявление за поръчка
16-08-2017 г. - Документация
16-08-2017 г. - Образци и приложения
01-09-2017 г. - Разяснение по чл. 33, ал. 2 и 4 от ЗОП
13-10-2017 г. - Протокол №1
23-10-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
15-11-2017 г. - Протокол №2
15-11-2017 г. - Протокол №3
15-11-2017 г. - Протокол №4
15-11-2017 г. - Доклад
15-11-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител
15-11-2017 г. - Решение за прекратяване на процедура
20-11-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
29-11-2017 г. - Решение №ЗК-2047 от 29.11.2017 г.
11-12-2017 г. - Договор №2017-085-У
11-12-2017 г. - Приложения към Договор №2017-085-У
11-12-2017 г. - Договор №2017-086-У
11-12-2017 г. - Приложения към Договор №2017-086-У
11-12-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
02-01-2018 г. - Решение №ЗК-8 от 02.01.2018 г.
02-01-2018 г. - Решение №ЗК-9 от 02.01.2018 г.
08-01-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
29-01-2018 г. - Решение №ЗК-161 от 29.01.2018 г.
31-01-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
27-03-2018 г. - Протокол №5
10-05-2018 г. - Протокол №6
10-05-2018 г. - Доклад
10-05-2018 г. - Решение №ЗК-711 от 10.05.2018 г.