Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Събиране на оферти с обява / №СОО-2017-003 / 18-08-2017 г.

Управление на проект "EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra - интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра", Проектен код 15.2.1.046, Договор №77948 / 26.06.2017 г.

Дата на публикуване:
18-08-2017 г. - Обява
18-08-2017 г. - Документация
18-08-2017 г. - Образци и приложения
07-09-2017 г. - Протокол
12-10-2017 г. - Договор №2017-073-У
12-10-2017 г. - Приложения към Договор №2017-073-У