Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2018-010 / 09-11-2018 г.

Доставка и монтаж на съоръжения за игра и паркови елементи за детски площадки на открито на територията на гр. Силистра по обособени позиции

ОП 1 - Доставка и монтаж на съоръжения за игра

ОП 2 - Доставка и монтаж на паркови елементи

Дата на публикуване:
09-11-2018 г. - Решение за откриване на процедура
06-12-2018 г. - Протокол № 1
06-12-2018 г. - Протокол № 2
06-12-2018 г. - Протокол № 3
06-12-2018 г. - Доклад
06-12-2018 г. - Решение за определяне на изпълнител
21-01-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
21-01-2019 г. - Договор № 2018-Д-043 от 19.12.2018 г.
21-01-2019 г. - Приложения към Договор № 2018-Д-043 от 19.12.2018 г.
21-01-2019 г. - Договор № 2018-Д-044 от 19.12.2018 г.
21-01-2019 г. - Приложения към Договор № 2018-Д-044 от 19.12.2018 г.