Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2018-023 / 10-12-2018 г.

Ремонт и реконструкция на улица "Вапцаров" в участък от кръстовището с ул. "Симеон Велики" до кръстовището с ул. "Велико Търново"

Дата на публикуване:
10-12-2018 г. - Решение
10-12-2018 г. - Обявление
11-12-2018 г. - Документация
11-12-2018 г. - Образци и приложения
17-12-2018 г. - Разяснения
17-12-2018 г. - Решение за изменение на обявление
17-12-2018 г. - Образци и приложения
25-01-2019 г. - Протокол №1
01-03-2019 г. - Съобщение относно: Изпълнение разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
11-03-2019 г. - Протокол №2
11-03-2019 г. - Протокол №3
11-03-2019 г. - Решение избор на изпълнител
11-03-2019 г. - Доклад
23-05-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
23-05-2019 г. - Договор №2019-С-010