Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2019-001 / 05-02-2019 г.

Авторски надзор по проект - Водопроводна връзка до напоителна система на пл. "Албена" от сондажен кладенец в Дунавски парк

Дата на публикуване:
05-02-2019 г. - Решение за откриване
05-03-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
05-03-2019 г. - Договор №2019-У-015