Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2020-006 / 04-05-2020 г.

Актуализация на "План за експлоатация на клетка №2 и №3 до въвеждане в експлоатация на клетка №4 от РДНО"

Дата на публикуване:
04-05-2020 г. - Решение
22-06-2020 г. - Договор № 2020-У-044
22-06-2020 г. - Обявление за възложена поръчка