Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2020-007 / 20-05-2020 г.

Периодични доставки на перилни и почистващи препарати, включени в списъка по чл.12, ал.1, т. 1 ЗОП, за нуждите на Община Силистра и подразделенията й по обособени позиции

Дата на публикуване:
20-05-2020 г. - Решение
20-05-2020 г. - Обявление
20-05-2020 г. - Указание за подготовка на офертите
20-05-2020 г. - Проект на договор
20-05-2020 г. - Образци и приложения
22-06-2020 г. - Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП
22-06-2020 г. - Решение № ЗК - 919 от 22.06.2020г.
14-08-2020 г. - Договор № 2020-Д-034с приложения
14-08-2020 г. - Договор № 2020-Д-035 с приложения
14-08-2020 г. - Договор № 2020-Д-036 с приложения
14-08-2020 г. - Договор № 2020-Д -037 с приложения
14-08-2020 г. - Обявление за възложена поръчка