Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2020-008 / 28-05-2020 г.

Периодични доставки на материали за нуждите на кметства с. Айдемир, с. Калипетрово, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет към община Силистра по обособени позиции:

ОП 1: Периодични доставки на строителни материали, изделия и инструменти

ОП 2: Периодични доставки на електрически материали

ОП 3: Периодични доставки на ВиК материали

Дата на публикуване:
28-05-2020 г. - Решение
28-05-2020 г. - Обявление
28-05-2020 г. - Указания
28-05-2020 г. - Образци и приложения
17-07-2020 г. - Протокол № 1
17-07-2020 г. - Протокол №2
17-07-2020 г. - Протокол №3
17-07-2020 г. - Протокол по чл.60а от ППЗОП
17-07-2020 г. - Решение за определяне на изпълнител
23-09-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
23-09-2020 г. - Договор ОП № 1
23-09-2020 г. - Приложение към ОП №1
23-09-2020 г. - Договор ОП № 2
23-09-2020 г. - Приложение към ОП №2
23-09-2020 г. - Договор ОП №3
23-09-2020 г. - Приложение към ОП № 3