Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2013-020 / 30-09-2014 г.

Избор на Банка за предоставяне на краткосрочен банков заем (овърдрафт) в размер на 500 000 лева на община Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9014706

Публична покана / №АПП-2013-018 / 30-09-2014 г.

Дезинсекция, дератизация и дезакаризация на обекти и зелени площи в община Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9013240

Публична покана / №АПП-2013-017 / 30-09-2014 г.

Застраховане на моторни превозни средства, собственост на Община Силистра - "Автокаско на МПС", "Гражданска отговорност на автомобилистите" и доброволна застраховка "Злополука на местата в МПС"

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9013233

Публична покана / №АПП-2013-016 / 30-09-2014 г.

Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите и дейностите

header 80

по проект "Изграждане на Районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра", Договор за предоставяне на БФП рег. номер №DIR-51011116-C059, финансиран чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." (ОПОС)

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9013055
20-08-2013 г. - Информация по проведена поръчка

Публична покана / №АПП-2013-014 / 30-09-2014 г.

Избор на изпълнител за изготвяне на рекламен филм и рекламни информационни материали

header 78

по проект "Изграждане и функциониране на Областен информационен център - СИЛИСТРА", №BG161РО002-3.3.02-0005-С0001 по Оперативна програма "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие", разделена на две обособени позиции, както следва:

  • Позиция №1 - Избор на изпълнител за изготвяне на рекламен филм и клип за Областен информационен център - Силистра;
  • Позиция №2 - Избор на изпълнител за изготвяне на рекламни информационни материали за Областен информационен център - Силистра.
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9012790

Публична покана / №АПП-2013-013 / 30-09-2014 г.

Доставка на обзавеждане и Multitouch surface (интерфейс с точково докосване)

header 77

по проект "Изграждане и функциониране на Областен информационен център - СИЛИСТРА", №BG161РО002-3.3.02-0005-С0001 по Оперативна програма "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие" с две обособени позиции, както следва:

  • Позиция №1 - Доставка на обзавеждане на Областен информационен център - Силистра;
  • Позиция №2 - Доставка на Multitouch surface устройство (интерфейс с точково докосване, известен като Touchsensingsurface вградена в подходящо офис обзавеждане).
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9012787

Публична покана / №АПП-2013-012 / 30-09-2014 г.

Дезинсекция, дератизация и дезакаризация на обекти и зелени площи в община Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9012625

Публична покана / №АПП-2013-011 / 30-09-2014 г.

Избор на изпълнител за изготвяне на рекламен филм и рекламни информационни материали

header 65

по проект "Изграждане и функциониране на Областен информационен център - СИЛИСТРА", №BG161РО002-3.3.02-0005-С0001 по Оперативна програма "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие", разделена на две обособени позиции, както следва:

  • Позиция №1 - Избор на изпълнител за изготвяне на рекламен филм и клип за Областен информационен център - Силистра;
  • Позиция №2 - Избор на изпълнител за изготвяне на рекламни информационни материали за Областен информационен център - Силистра.
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9012395

3456789Общо страници: 9