Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открит конкурс

Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и ул. "Добруджа"

header 133
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
22-10-2013 г. - Отговори - Изх.К №2022 / 21.10.2013 г.
28-10-2013 г. - Съобщение относно: Избор на жури
25-11-2013 г. - Протокол жури - Разглеждане и класиране на конкурсните проекти

Открит конкурс

Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане

по Проект "Парад на изкуствата - Силистра" по Договор с рег. номер №BG161PO001/1.1-10/2010/023 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие"

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
21-02-2013 г. - Съобщение - Отваряне на Плик № 3 – "Предлагана цена"

Открит конкурс

Изпълнение на рецепти и доставка на лекарствени средства и консумативи

две обособени позиции, както следва:

  • "Изпълнение на рецепти по Наредба №17 от 26.09.2000 г. за УПОЛВВ и Наредба №1 от 08.01.2007 г. за РПЗЛПВВ"
  • "Доставка на лекарствени средства и консумативи за здравните кабинети в детските градини, училища и поделенията на ОССУ на територията на община Силистра"
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
21-02-2013 г. - Съобщение