Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без обявление / №ДБО-2016-002 / 05-02-2016 г.

Допълнителни строително монтажни работи на обект: Преустройство и промяна предназначението на ІІ-етаж на източно крило на бивше ОУ "Христо Ботев" с. Айдемир

Дата на публикуване:
Решение: №711980
24-02-2016 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-303
24-02-2016 г. - Решение №ЗК-320 от 24.02.2016 г.
29-02-2016 г. - Договор №2016-004-C

Договаряне без обявление / №ДБО-2016-001 / 15-01-2016 г.

Доставка на канцеларски материали по Договор №БС-33.14-1-019 / 30.09.2015 г.

header 300
Дата на публикуване:
Решение: №708067
27-01-2016 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-111
27-01-2016 г. - Решение №ЗК-150 от 27.01.2016 г.
12-02-2016 г. - Договор №2016-011-Д
12-02-2016 г. - Приложения към Договор №2016-011-Д
09-03-2016 г. - Плащане
11-03-2016 г. - Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
15-03-2016 г. - Гаранции

Договаряне без обявление / №ДБО-2015-015 / 11-12-2015 г.

Допълнителни и неотложни СМР по обособени позиции

  • Обособена позиция №1 ЦДГ "Здравец 1", с. Калипетрово
  • Обособена позиция №2 ЦДГ "Детелина 2", с. Брадвари
  • Обособена позиция №3 ЦДГ "Детелина 3", с. Йорданово
Дата на публикуване:
Решение: №702093
12-12-2015 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-2028
12-12-2015 г. - Решение №ЗК-2029 от 12.12.2015 г.
17-12-2015 г. - Договор №2015-042-C
17-12-2015 г. - Приложения към Договор №2015-042-C
17-12-2015 г. - Договор №2015-043-С
17-12-2015 г. - Приложения към Договор №2015-043-С
17-12-2015 г. - Договор №2015-044-С
17-12-2015 г. - Приложения към Договор №2015-044-С
26-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-042-С за обществена поръчка
26-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-043-С за обществена поръчка
26-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-044-С за обществена поръчка
03-02-2016 г. - Гаранции

Договаряне без обявление / №ДБО-2015-013 / 07-12-2015 г.

Борсова сделка за доставка на горива

Дата на публикуване:
Решение: №700943
21-12-2015 г. - Договор №2015-041-Д
21-12-2015 г. - Договор №2015-042-Д
21-12-2015 г. - Договор №2015-043-Д
26-06-2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка; Договор № 2015-041-Д
26-06-2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка; Договор № 2015-042-Д
26-06-2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка; Договор № 2015-043-Д

Договаряне без обявление / №ДБО-2015-012 / 01-12-2015 г.

Абонаментно поддържане на ПП "Актопис" и ПП "ЕлАрДо"

Дата на публикуване:
Решение: №700266
29-12-2015 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-2022
29-12-2015 г. - Решение №ЗК-2062 от 21.12.2015 г.
29-12-2015 г. - Договор №2015-101-У
29-12-2015 г. - Приложения към Договор №2015-101-У

Договаряне без обявление / №ДБО-2015-010 / 22-10-2015 г.

Извършване на СРР по улични платна с. Калипетрово, с. Айдемир и гр. Силистра

Дата на публикуване:
Решение: №693698
06-11-2015 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1743
06-11-2015 г. - Решение №ЗК-1790 от 06.11.2015 г.
20-11-2015 г. - Договор № 2015-039-С
21-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-039-С за обществена поръчка
28-01-2016 г. - Гаранции

Договаряне без обявление / №ДБО-2015-009 / 22-10-2015 г.

Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на "Дунавски център за спорт и култура – Силистра"

Дата на публикуване:
Решение: №693738
11-11-2015 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1793
11-11-2015 г. - Решение №ЗК-1806 от 11.11.2015 г.
03-12-2015 г. - Договор №2015-088-У
03-12-2015 г. - Приложения към Договор №2015-088-У

Договаряне без обявление / №ДБО-2015-008 / 09-10-2015 г.

Авторски надзор на обект Преустройство и промяна на предназначението на II-ри етаж на източно крило на бивше ОУ "Христо Ботев" с. Айдемир в "Заведение за социални услуги"

Дата на публикуване:
Решение: №691541
06-11-2015 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1735
06-11-2015 г. - Решение №ЗК-1773 от 06.11.2015 г.
24-11-2015 г. - Договор № 2015-090-У
24-11-2015 г. - Приложения към Договор № 2015-090-У

123Общо страници: 3