Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни
10-03-2017 г. - Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП / ВхК-1266#2 от 06.03.2017 г.
20-03-2017 г. - Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП / ВхК-2157 от 17.03.2017 г.
05-09-2018 г. - Становище за извършена проверка по чл. 229а от ЗОП с Вх.№К-2539#2 от 27.08.18г
05-09-2018 г. - Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП с ВХ.№К-2539#2 от 27.08.18г
19-09-2018 г. - Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП с ВХ.№К-6920 от 18.09.2018 г.
18-01-2019 г. - Становище по чл. 229а от ЗОП от 17.01.2019 г.
18-01-2019 г. - Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП с Изх. №КСИ-253 от 17.01.2019 г.
18-02-2019 г. - Становище №КСИ-253 от 18.02.2019 г.