Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет

Открита процедура / №ОТПР-2016-009 / 15-11-2016 г.

Случаен превоз на деца и/или ученици

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
15-11-2016 г. - Решение
17-11-2016 г. - Обявление
09-01-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
30-01-2017 г. - Протоколи №1 и №2
30-01-2017 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-1993 от 22.12.2016 г.
30-01-2017 г. - Решение №ЗК-171 от 30.01.2017 г.
22-03-2017 г. - Договор № 2017 - 025 - У от 14.03,.2017г.
22-03-2017 г. - Приложения към договор
22-03-2017 г. - Обявление за възложена поръчка

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-008 / 09-11-2016 г.

Избор на изпълнител за установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ул. "Симеон Велики", гр. Силистра

по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №4;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №6;
 • Обособена позиция №2
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №8;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" №6;
 • Обособена позиция №3
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №9;
 • Обособена позиция №4
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №10;
 • Обособена позиция №5
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №15.
Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
30-11-2016 г. - Протокол №1
30-11-2016 г. - Протокол №2
02-12-2016 г. - Допълнение към Протокол №2
19-12-2016 г. - Протокол №3

Открита процедура / №ОТПР-2016-008 / 04-11-2016 г.

Доставка на хранителни продукти за заведенията за социални услуги при Община Силистра

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти";
 • Обособена позиция №2: "Мляко и млечни продукти, яйца";
 • Обособена позиция №3: "Плодове, зеленчуци (пресни, консервирани, замразени) и подправки";
 • Обособена позиция №4: "Пакетирани стоки";
 • Обособена позиция №5: "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
07-11-2016 г. - Решение
07-11-2016 г. - Обявление
27-12-2016 г. - Съобщениес Изх. №К-5428 от 27.12.2016 г.
02-02-2017 г. - Протокол №1
02-02-2017 г. - Протокол №2
02-02-2017 г. - Протокол №3
02-02-2017 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-1913 от 12.12.2016 г.
02-02-2017 г. - Решение №ЗК-221 от 02.02.2017 г.
15-03-2017 г. - Решение №ЗК-514 от 15.03.2017 г.
18-05-2017 г. - Договор №2017-020-Д
18-05-2017 г. - Приложения към Договор №2017-020-Д
18-05-2017 г. - Договор №2017-021-Д
18-05-2017 г. - Приложения към Договор №2017-021-Д
18-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
06-11-2017 г. - Решение №ЗК-1875 от 06.11.2017 г.
27-11-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
27-11-2017 г. - Договор №2017-044-Д
27-11-2017 г. - Приложения към Договор №2017-044-Д
27-11-2017 г. - Договор №2017-045-Д
27-11-2017 г. - Приложения към Договор №2017-045-Д
11-12-2017 г. - Договор №2017-048-Д
11-12-2017 г. - Приложения към Договор №2017-048-Д
11-12-2017 г. - Обявление за възложена поръчка

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2016-004 / 31-10-2016 г.

Преработка на Работен инвестиционен проект

Зона за интервенция №1: "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на ул. "Симеон Велики" и прилежащи тротоари и зелени площи", която е част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива: Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики"

Дата на публикуване:
Решение
Покана
10-11-2016 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-1706 от 03.11.2016 г.
10-11-2016 г. - Протокол
10-11-2016 г. - Решение №ЗК1735 от 09.11.2016 г.
06-12-2016 г. - Договор №2016-072-У
06-12-2016 г. - Приложения към Договор №2016-072-У
09-12-2016 г. - Обявление за възложена поръчка
12-01-2017 г. - Обявление за приключване на договор

Открита процедура / №ОТПР-2016-007 / 28-10-2016 г.

Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община Силистра

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти";
 • Обособена позиция №2: "Мляко и млечни продукти, яйца";
 • Обособена позиция №3: "Плодове, зеленчуци (пресни, консервирани, замразени) и подправки";
 • Обособена позиция №4: "Пакетирани стоки";
 • Обособена позиция №5: "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
27-12-2016 г. - Съобщение с Изх. №К-5427 от 27.12.2016 г.
02-02-2017 г. - Протокол №1
02-02-2017 г. - Протокол №2
02-02-2017 г. - Протокол №3
02-02-2017 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-1877 от 05.12.2016 г.
02-02-2017 г. - Решение №ЗК-220 от 02.02.2017 г.
15-03-2017 г. - Решение №ЗК-512 от 15.03.2017 г.
03-04-2017 г. - Обявление за възложена поръчка по Обособена позиция №1
03-04-2017 г. - Договор №2017-009-Д от 13.03.2017 г.
03-04-2017 г. - Приложения към Договор №2017-009-Д от 13.03.2017 г.
18-05-2017 г. - Договор №2017-016-Д
18-05-2017 г. - Приложение към Договор №2017-016-Д
18-05-2017 г. - Договор №2017-017-Д
18-05-2017 г. - Приложения към Договор №2017-017-Д
18-05-2017 г. - Обявление за възложина поръчка
11-07-2017 г. - Решение №ЗК-1174 от 11.07.2017 г.
04-09-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
04-09-2017 г. - Договор №2017-032-Д
04-09-2017 г. - Приложения към Договор №2017-032-Д
04-09-2017 г. - Договор №2017-033-Д
04-09-2017 г. - Приложения към Договор №2017-033-Д

Открита процедура / №ОТПР-2016-006 / 27-10-2016 г.

Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детски кухни при Община Силистра

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти";
 • Обособена позиция №2: "Мляко и млечни продукти, яйца";
 • Обособена позиция №3: "Плодове, зеленчуци (пресни, консервирани, замразени) и подправки";
 • Обособена позиция №4: "Пакетирани стоки";
 • Обособена позиция №5: "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
27-12-2016 г. - Съобщение с Изх. №К-5426 от 27.12.2016 г.
01-02-2017 г. - Протокол №1
01-02-2017 г. - Протокол №2
01-02-2017 г. - Протокол №3
01-02-2017 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-1876 от 02.12.2016 г.
01-02-2017 г. - Решение №ЗК-199 от 01.02.2017 г.
01-02-2017 г. - Решение №ЗК-200 от 01.02.2017 г.
24-02-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
15-03-2017 г. - Решение №ЗК-513 от 15.03.2017 г.
18-05-2017 г. - Договор №2017-018-Д
18-05-2017 г. - Приложения към договор №2017-018-Д
18-05-2017 г. - Договор №2017-019-Д
18-05-2017 г. - Приложения към договор №2017-019-Д
18-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
11-07-2017 г. - Решение №ЗК-1175 от 11.07.2017 г.
04-09-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
04-09-2017 г. - Договор №2017-030-Д
04-09-2017 г. - Приложения към Договор №2017-030-Д
04-09-2017 г. - Договор №2017-031-Д
04-09-2017 г. - Приложения към Договор №2017-031-Д

Публично състезание / №ПС-2016-002 / 12-10-2016 г.

Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект "Ремонт на уличното осветление на гр. Силистра" и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
24-10-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-9550#1 от 24.10.2016 г.
26-10-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-9648#1 от 26.10.2016 г.
27-10-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-9588#1 от 27.10.2016 г.
31-10-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-9781#1 от 31.10.2016 г.
04-11-2016 г. - Запитване с Вх. №К-9977 от 02.11.2016 г.
04-11-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-9977#1 от 04.11.2016 г.
22-11-2016 г. - Протокол №1
06-12-2016 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
13-12-2016 г. - Протокол № 2 от 06.12.2016 г.
13-12-2016 г. - Протокол № 3 от 13.12.2016 г.
13-12-2016 г. - Доклад утвърден на 13.12.2016 г.
13-12-2016 г. - Решение №ЗК-1935 от 13.12.2016г.doc
22-06-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
22-06-2017 г. - Договор №2017-005-С
22-06-2017 г. - Приложения към договор №2017-005-С

Публично състезание / №ПС-2016-001 / 12-09-2016 г.

Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект "Ремонт на уличното осветление на гр. Силистра" и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
21-09-2016 г. - Решение №ЗК-1498 от 21.09.2016 г.
05-10-2016 г. - Обявление №751847

Открита процедура / №ОТПР-2016-005 / 30-08-2016 г.

Извършване на строително ремонтни работи на сгради в община Силистра по обособени позиции:

Обособена позиция №1: "Извършване на ремонтни работи в сградата на Общински съвет - гр. Силистра"

Обособена позиция №2: "Ремонт на дворове на ДЯ "Детска радост" и ДЯ "Ален мак", и ремонт на ограда на ДЯ "Бодра смяна""

Обособена позиция №3: "Ремонт на дворове на Детски градини в община Силистра"

Обособена позиция №4: "Изграждане на система за видеонаблюдение на Детски градини в община Силистра"

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
13-10-2016 г. - Протокол №1
13-10-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти
25-10-2016 г. - Протоколи за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
25-10-2016 г. - Доклад
25-10-2016 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1650 от 25.10.2016 г.
09-11-2016 г. - Решение №ЗК-1741 от 09.11.2016 г.
22-11-2016 г. - Договор №2016-035-С
22-11-2016 г. - Приложения към Договор №2016-035-С
22-11-2016 г. - Договор №2016-036-С
22-11-2016 г. - Приложения към Договор №2016-036-С
22-11-2016 г. - Обявление за възложена поръчка
23-03-2017 г. - Обявление за приключване на договор

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-007 / 23-08-2016 г.

Доставка чрез закупуване на автомобил втора употреба за нуждите на "Домашен социален патронаж"

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
31-08-2016 г. - Заповед № ЗК-1393 от 31.08.2016 г.
21-09-2016 г. - Протокол
03-10-2016 г. - Договор №2016-046-Д

45678910Общо страници: 19