Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Събиране на оферти с обява / №СОО-2018-001 / 05-02-2018 г.

Извършване на дейности по дезинсекция, дезакаризация и дератизация в обекти, и на зелени площи в община Силистра

Дата на публикуване:
05-02-2018 г. - Обява
05-02-2018 г. - Документация
05-02-2018 г. - Образци и приложения
08-02-2018 г. - Разяснение с Изх. №К-1084#1 от 08.02.2018 г.
07-03-2018 г. - Протокол
22-03-2018 г. - Договор №2018-У-022
22-03-2018 г. - Приложения към Договор №2018-У-022

Събиране на оферти с обява / №СОО-2017-005 / 15-11-2017 г.

Изработка на проект за водопроводна връзка до напоителна система на пл. Албена от сондажен кладенец в Дунавски парк

Дата на публикуване:
15-11-2017 г. - Обява за обществена поръчка
15-11-2017 г. - Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
15-11-2017 г. - Проект - Договор за възлагане на обществена поръчка за проектиране
15-11-2017 г. - Техническо задание
15-11-2017 г. - Образци и приложения
23-11-2017 г. - Информация за нов срок
23-11-2017 г. - Заповед № ЗК - 1996 от 23.11.2017 г.
06-12-2017 г. - Протокол
09-01-2018 г. - Договор № 2017-098-У

Събиране на оферти с обява / №СОО-2017-004 / 06-10-2017 г.

Извършване на счетоводно обслужване при изпълнение на проект "EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra - Интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра"

Проектен код 15.2.1.046, ROBG - 29 по Програма "Интеррег V А" Румъния - България 2014-2020. Проектът се изпълнява в партньорство между Община Силистра и Музей Кълъраш

Дата на публикуване:
06-10-2017 г. - Обява
06-10-2017 г. - Документация
06-10-2017 г. - Образци и приложения
16-10-2017 г. - Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
27-10-2017 г. - Протокол
27-11-2017 г. - Договор №2017-081-У
27-11-2017 г. - Приложения към Договор №2017-081-У

Събиране на оферти с обява / №СОО-2017-003 / 18-08-2017 г.

Управление на проект "EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra - интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра", Проектен код 15.2.1.046, Договор №77948 / 26.06.2017 г.

Дата на публикуване:
18-08-2017 г. - Обява
18-08-2017 г. - Документация
18-08-2017 г. - Образци и приложения
07-09-2017 г. - Протокол
12-10-2017 г. - Договор №2017-073-У
12-10-2017 г. - Приложения към Договор №2017-073-У

Събиране на оферти с обява / №СОО-2017-002 / 26-07-2017 г.

Създаване на детски площадки с кът за отдих в с. Калипетрово, с. Айдемир и с. Брадвари

Дата на публикуване:
26-07-2017 г. - Обява
26-07-2017 г. - Указания за участие
26-07-2017 г. - Образци и приложения
26-07-2017 г. - Информация за публикувана обява
04-08-2017 г. - Заповед № ЗК-1359/ 04.08.2017 г.
04-08-2017 г. - Информация
23-08-2017 г. - Протокол
11-09-2017 г. - Договор № 2017- 035 -Д
11-09-2017 г. - Приложения към Договор № 2017-035-Д

Събиране на оферти с обява / №СОО-2017-001 / 29-05-2017 г.

"Обработка на площи срещу комари"

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
29-05-2017 г. - Обява
29-05-2017 г. - Документация
29-05-2017 г. - Образци и приложения
13-06-2017 г. - Протокол
16-06-2017 г. - Договор №2017 - 042 - У от 16.06.2017 г.

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-009 / 27-12-2016 г.

Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи

по обособени позиции:

 • ОП №1 - Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи за здравните кабинети в детски градини,училища, детски ясли и детска кухня;
 • ОП №2 - Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи за социалните заведения ДСХОЛ; ДВФУ; ЦНСТ за Деца и младежи без Увреждания II; ДЦДМУ; ЦНСТ ВХУИ; ЦВН; ЦНСТ за деца и младежи без увреждания I; ЦНСТ за хора с психични разстройства; ЦНСТ за деца и младежи с увреждания;
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
27-12-2016 г. - Обява
27-12-2016 г. - Указания
27-12-2016 г. - Образци и приложения
12-01-2017 г. - Протокол
24-01-2017 г. - Договор №2017-009-У
24-01-2017 г. - Договор №2017-010-У

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-008 / 09-11-2016 г.

Избор на изпълнител за установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ул. "Симеон Велики", гр. Силистра

по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №4;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №6;
 • Обособена позиция №2
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №8;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" №6;
 • Обособена позиция №3
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №9;
 • Обособена позиция №4
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №10;
 • Обособена позиция №5
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №15.
Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
30-11-2016 г. - Протокол №1
30-11-2016 г. - Протокол №2
02-12-2016 г. - Допълнение към Протокол №2
19-12-2016 г. - Протокол №3

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-007 / 23-08-2016 г.

Доставка чрез закупуване на автомобил втора употреба за нуждите на "Домашен социален патронаж"

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
31-08-2016 г. - Заповед № ЗК-1393 от 31.08.2016 г.
21-09-2016 г. - Протокол
03-10-2016 г. - Договор №2016-046-Д

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-006 / 02-08-2016 г.

Доставка на оборудване

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: Оборудване с видеотехника на класни стаи и кабинети в СОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Силистра
 • Обособена позиция №2: Доставка на лаптоп
Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7072/05.08.2016 г.
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7083/05.08.2016 г.
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7087/05.08.2016 г.
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7094/05.08.2016 г.
16-08-2016 г. - Протокол по чл. 97, ал.4 от ППЗОП
25-08-2016 г. - Договор № 2016-044-Д от 25.08.2016 г.
25-08-2016 г. - Приложения към Договор № 2016-044-Д от 25.08.2016 г.
25-08-2016 г. - Договор № 2016-045-Д от 25.08.2016 г.
25-08-2016 г. - Приложения към Договор № 2016-044-Д от 25.08.2016 г.

123Общо страници: 3