Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №АОП-2013-027 / 30-09-2014 г.

Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект "Clean Access in Calarasi - Silistra cross - border area" - CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш - Силистра/ 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code 118

header 152
Дата на публикуване:
Решение: №571921
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №571922
17-12-2013 г. - Отговор на запитване с Вх. №-5424 / 17.12.2013 г.
14-01-2014 г. - Решение №579712 за прекратяване