Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №АОП-2013-029 / 30-09-2014 г.

Проучване, свързано с приложението на възобновяемите енергийни източници в транспортните системи /пътни и речни/

header 157

Изготвяне на технически проекти за:
соларен плаващ вълнолом към градската брегова инфраструктура;
специализиран соларен пристанищен понтон с навесна фотоволтаична централа, акумулаторно стопанство и зарядна станция за електрически лодки, захранвани от възобновяеми енергийни източници;

Изготвяне на комплексни проекти за:
градска инфраструктура за чист речен транспорт с ВЕИ;
специфични хидротехнически обекти, свързани с чист речен транспорт финансиран по проект "Clean Access in Calarasi - Silistra cross - border area" - CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш - Силистра/ 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code 118"

по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - България" 2007-2013 г.

Дата на публикуване:
Решение: №576560
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №576573
24-02-2014 г. - Отваряне на Плик №3 "Предлагана цена"