Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №АОП-2014-001 / 30-09-2014 г.

Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект "Clean Access in Calarasi - Silistra cross - border area" - CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш - Силистра/ 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code 118

header 164
Дата на публикуване:
Решение: №583985
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №583984
26-02-2014 г. - Отговор на запитване с Вх. K №1593 / 25.05.2014 г.
26-02-2014 г. - Отговор на запитване с Вх. K №1483 / 20.02.2014 г.
26-02-2014 г. - Отговор на запитване с Вх. K №1587 / 25.02.2014 г.
28-03-2014 г. - Съобщение относнто: Прекратяване / Изх.№К-1735 от 28.03.2014 г.