Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №АОП-2014-003 / 30-09-2014 г.

Закриване и рекултивация на съществуващи сметища за битови отпадъци на територията на Община Силистра

по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1 - "Закриване и рекултивация на съществуващо сметище (депо 1) за битови отпадъци на територията на с. Калипетрово, Община Силистра"
  • Обособена позиция №2 - "Закриване и рекултивация на съществуващо сметище (депо 2) за битови отпадъци на територията на с. Айдемир, Община Силистра"
Дата на публикуване:
Решение: №599116
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №599119
29-04-2014 г. - Отговор на запитване с Вх. K №3424 / 23.04.2014 г. и Вх. К №3494 / 25.04.2014 г.
29-04-2014 г. - Приложения към Запитване с Вх. K №3424 / 23.04.2014 г. и Вх. К №3494 / 25.04.2014 г.
07-05-2014 г. - Отговор на запитване с Вх.К-3690 от 30.04.2014 г.
25-06-2014 г. - Съобщение относно: Отваряне на ценовите предложения /Плик №3/