Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №АОП-2014-004 / 30-09-2014 г.

Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на път SLS 1081 /ІІ-71, Силистра-Богорово/ - Срацимир - Бабук от км 0+000 до км 10+620

header 175

по проект "Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi county - Silistra Municipality" 2(41)-1.1-19, MIS-ETC Code 321

Дата на публикуване:
Решение: №599703
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №599705
26-06-2014 г. - Решение №610987 за прекратяване на процедура