Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2014-018 / 30-09-2014 г.

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор

при следните обособени позиции:

  • №1. "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие"
  • №2. "Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа"
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9032237
01-08-2014 г. - Отговор на Запитване с Вх.К-6584 от 30.07.2014г.