Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №ПП-2015-024 / 18-08-2015 г.

Изготвяне на Работни проекти за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ "Добруджа", ЦДГ "Ян Бибиян - 2" и ДЯ "Бодра смяна", внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9044987
17-09-2015 г. - Протокол
21-10-2015 г. - Договор №2015-078-У