Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №ПП-2015-025 / 19-08-2015 г.

Упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството на "Газификация на група общински обекти"

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9045019
02-09-2015 г. - Протокол
21-10-2015 г. - Договор №2015-071-У