Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №ПП-2015-027 / 08-10-2015 г.

Строителен надзор на обект: Преустройство и промяна на предназаначението на ІІ-ри етаж на източно крило на бивше ОУ "Христо Ботев", с. Айдемир в "Заведение за социални услуги"

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9046586
27-10-2015 г. - Протокол
26-11-2015 г. - Договор № 2015-091-У
26-11-2015 г. - Приложения към Договор № 2015-091-У