Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без обявление / №ДБО-2015-008 / 09-10-2015 г.

Авторски надзор на обект Преустройство и промяна на предназначението на II-ри етаж на източно крило на бивше ОУ "Христо Ботев" с. Айдемир в "Заведение за социални услуги"

Дата на публикуване:
Решение: №691541
06-11-2015 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1735
06-11-2015 г. - Решение №ЗК-1773 от 06.11.2015 г.
24-11-2015 г. - Договор № 2015-090-У
24-11-2015 г. - Приложения към Договор № 2015-090-У