Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОП-2015-018 / 16-10-2015 г.

Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) при Община Силистра

по обособени позиции:

  • Месо и месни продукти;
  • Риба и рибни продукти;
  • Мляко и млечни продукти;
  • Консерви - плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014г.;
  • Пресни плодове, зеленчуци и подправки;
  • Пакетирани стоки;
  • Хляб и хлебни изделия.
Дата на публикуване:
Решение: №692809
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №692812
22-10-2015 г. - Решение №693792 за промяна
22-10-2015 г. - Нов пакет документи - Срок за получаване на оферти 04.12.2015 г. 17:00 ч.
16-12-2015 г. - Протокол №1
08-01-2016 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
03-02-2016 г. - Протокол №2
03-02-2016 г. - Протокол №3
03-02-2016 г. - Протокол №4
03-02-2016 г. - Решение №ЗК-202 от 03.02.2016 г.
15-03-2016 г. - Гаранции
18-03-2016 г. - Гаранции
21-03-2016 г. - Решение №ЗК-455 от 21.03.2016 г.
25-03-2016 г. - Гаранции
07-04-2016 г. - Договор №2016-014-Д
07-04-2016 г. - Приложения към Договор №2016-014-Д
07-04-2016 г. - Договор №2016-015-Д
07-04-2016 г. - Приложения към Договор №2016-015-Д
07-04-2016 г. - Договор №2016-016-Д
07-04-2016 г. - Приложения към Договор №2016-016-Д
07-04-2016 г. - Договор №2016-017-Д
07-04-2016 г. - Приложения към Договор №2016-017-Д
25-05-2016 г. - Допълнително споразумение към Договор №2016-014-Д
25-05-2016 г. - Приложения към Допълнително споразумение към Договор №2016-014-Д
07-06-2016 г. - Договор №2016-028-Д
07-06-2016 г. - Приложения към Договор №2016-028-Д
13-05-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-014-Д