Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОП-2015-020 / 29-10-2015 г.

Доставка на канцеларски материали

header 289

по проект "Подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш - Силистра / Improving of transport infrastructure in Calarasi - Silistra cross border area by rehabilitating the roads in Independenta Commune and Silistra Municipality" № 2(4i)-1.1-5 MIS-ETC Code: 312 по обособени позиции

Дата на публикуване:
Решение: №694789
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №694792
27-11-2015 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена"
03-12-2015 г. - Протокол №1
03-12-2015 г. - Протокол №2
03-12-2015 г. - Решение №ЗК-1956 от 03.12.2015 г.
17-12-2015 г. - Решение №703201 за прекратяване
12-01-2016 г. - Договор №MIS-ETC Code 312 / 2015-038-Д
12-01-2016 г. - Приложения към Договор №MIS-ETC Code 312 / 2015-038-Д
20-01-2016 г. - Плащания
27-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №MIS-ETCсode312 2015-038-Д за обществена поръчка
28-11-2016 г. - Удостоверение