Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без обявление / №ДБО-2015-010 / 22-10-2015 г.

Извършване на СРР по улични платна с. Калипетрово, с. Айдемир и гр. Силистра

Дата на публикуване:
Решение: №693698
06-11-2015 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1743
06-11-2015 г. - Решение №ЗК-1790 от 06.11.2015 г.
20-11-2015 г. - Договор № 2015-039-С
21-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-039-С за обществена поръчка
28-01-2016 г. - Гаранции