Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без обявление / №ДБО-2015-013 / 07-12-2015 г.

Борсова сделка за доставка на горива

Дата на публикуване:
Решение: №700943
21-12-2015 г. - Договор №2015-041-Д
21-12-2015 г. - Договор №2015-042-Д
21-12-2015 г. - Договор №2015-043-Д
26-06-2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка; Договор № 2015-041-Д
26-06-2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка; Договор № 2015-042-Д
26-06-2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка; Договор № 2015-043-Д