Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без обявление / №ДБО-2015-015 / 11-12-2015 г.

Допълнителни и неотложни СМР по обособени позиции

  • Обособена позиция №1 ЦДГ "Здравец 1", с. Калипетрово
  • Обособена позиция №2 ЦДГ "Детелина 2", с. Брадвари
  • Обособена позиция №3 ЦДГ "Детелина 3", с. Йорданово
Дата на публикуване:
Решение: №702093
12-12-2015 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-2028
12-12-2015 г. - Решение №ЗК-2029 от 12.12.2015 г.
17-12-2015 г. - Договор №2015-042-C
17-12-2015 г. - Приложения към Договор №2015-042-C
17-12-2015 г. - Договор №2015-043-С
17-12-2015 г. - Приложения към Договор №2015-043-С
17-12-2015 г. - Договор №2015-044-С
17-12-2015 г. - Приложения към Договор №2015-044-С
26-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-042-С за обществена поръчка
26-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-043-С за обществена поръчка
26-01-2016 г. - Информация за изпълнението на Договор №2015-044-С за обществена поръчка
03-02-2016 г. - Гаранции