Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №ПП-2016-001 / 05-01-2016 г.

Периодично закупуване на лекарствени средства и медицински консумативи по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1 - Периодично закупуване на лекарствени средства и медицински консумативи за здравните кабинети в детски градини, училища, детски ясли и детска кухня;
  • Обособена позиция №2 - Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на социалните заведения (ДСХОЛ; ДВФУ;ДДЛРГ; ДЦДМУ; ЗЖ;ЦВН; ЦНСТ за деца и младежи; ЦНСТ за хора с психични разстройства; ЦНСТ за деца и младежи с увреждания)
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9049364
19-01-2016 г. - Протокол
01-02-2016 г. - Договор №2016-008-У
01-02-2016 г. - Приложения към Договор №2016-008-У
01-02-2016 г. - Договор №2016-009-У
01-02-2016 г. - Приложения към Договор №2016-009-У