Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №ПП-2016-003 / 05-02-2016 г.

Избор на изпълнител за събаряне на незаконни строежи и незаконно поставяеми обекти на територията на община Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9050148
18-02-2016 г. - Протокол
14-03-2016 г. - Договор №2016-005-С
14-03-2016 г. - Приложения към Договор №2016-005-С