Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без обявление / №ДБО-2016-002 / 05-02-2016 г.

Допълнителни строително монтажни работи на обект: Преустройство и промяна предназначението на ІІ-етаж на източно крило на бивше ОУ "Христо Ботев" с. Айдемир

Дата на публикуване:
Решение: №711980
24-02-2016 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-303
24-02-2016 г. - Решение №ЗК-320 от 24.02.2016 г.
29-02-2016 г. - Договор №2016-004-C