Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №ПП-2016-004 / 17-02-2016 г.

Възстановяване и разширяване на банкети от пътната мрежа извън населените места на Община Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9050466
01-03-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на оферти
14-03-2016 г. - Протокол
04-05-2016 г. - Договор №2016-008-С
04-05-2016 г. - Приложения към Договор №2016-008-С