Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №ПП-2016-006 / 23-02-2016 г.

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Община Силистра

по обособени позиции:

  • обособена позиция №1: "Застраховане на моторни превозни средства, застраховка "Автокаско МПС", "Гражданска отговорност на автомобилистите" и "Злополука на местата в МПС"
  • обособена позиция №2: "Застраховане на имоти общинска собственост"
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9050712
26-02-2016 г. - Съобщение относно: Допусната техническа грешка
15-03-2016 г. - Протокол
30-03-2016 г. - Застрахователна полица