Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОП-2016-002 / 12-03-2016 г.

Разширение на гробищен парк гр. Силистра, чрез изграждане на инфраструктура

Дата на публикуване:
Решение: №718981
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №718983
21-03-2016 г. - Отговор на Запитване с Вх.№-2824 от 18.03.2016 г.
28-03-2016 г. - Отговор на Запитване с Вх.№-3093 от 28.03.2016 г.
01-04-2016 г. - Отговор на Запитване с Вх.№-3139 от 29.03.2016 г.
03-05-2016 г. - Протокол №1
13-05-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на плик №3 - "Предлагана цена"
30-05-2016 г. - Протокол №3
30-05-2016 г. - Решение №ЗК-897 от 30.05.2016 г.
06-07-2016 г. - Договор №2016-009-C