Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОП-2016-003 / 28-03-2016 г.

Доставка на материали за нуждите на кметства с. Айдемир и с. Калипетрово, второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджет към Община Силистра

по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1: "Строителни материали, изделия и инструменти"
  • Обособена позиция №2: "Електрически материали"
  • Обособена позиция №3: "ВиК материали"
Дата на публикуване:
Решение: №722981
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №722983
09-05-2016 г. - Протокол №1
18-05-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на плик №3 - "Предлагана цена"
07-06-2016 г. - Протокол №2
07-06-2016 г. - Протокол №3
07-06-2016 г. - Решение №ЗК-940 от 06.06.2016 г.
11-07-2016 г. - Договор №2016- 039 -Д по обособена позиция № 1 "Строителни материали, изделия и инструменти"
11-07-2016 г. - Приложения към Договор №2016- 039 -Д
11-07-2016 г. - Договор №2016- 040 -Д по обособена позиция № 2 "Електрически материали"
11-07-2016 г. - Приложения към Договор №2016- 040 -Д
11-07-2016 г. - Договор №2016- 041 -Д по обособена позиция № 3 "В и К материали"
11-07-2016 г. - Приложения към Договор №2016- 041 -Д
27-10-2017 г. - Обявление за приключен договор
27-10-2017 г. - Обявление за приключен договор
27-10-2017 г. - Обявление за приключен договор