Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2018-007 / 23-11-2018 г.

Инвестиционно проектиране на ул. "Плиска" с прилежащите зелени пощи, тротоари, паркинги и благоустрояване

Дата на публикуване:
23-11-2018 г. - Решение
23-11-2018 г. - Обявление
23-11-2018 г. - Документация
23-11-2018 г. - Образци и приложения
21-12-2018 г. - Решение избор на изпълнител
21-12-2018 г. - Протокол
15-02-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
15-02-2019 г. - Договор № 2019-У-004